FC Dukla Hranice
[CNW:Counter]

VIII. Valná hromada

Dne 5.prosince 2008 od 16,30 hod. se koná na klubovně FC Dukly Hranice

VIII. VALNÁ HROMADA
občanského sdružení. Všichni členové sdružení jsou srdečně zváni.
Program jednání :

1. Zahájení, volba pracovního předsednictva
- volba mandátové a volební komise
- návrhové komise
2. Zpráva výkonného výboru FC o činnosti za uplynulé období
3. Zpráva revizní komise
4. Zpráva mandátové komise
5. Návrh výhledového rozpočtu na rok 2009 až 2010
6. Návrh výhledového plánu činnosti na rok 2009 až 2010
7. Diskuse k úkolům a poslání občanského sdružení
8. Zpráva návrhové komise
9. Volba výkonného výboru a volba revizní komise pro další období
10. Přestávka (občerstvení)
11. Zpráva technické komise
12. Schválení návrhu usnesení
13. Zpráva volební komise
14. Závěr Valné hromady
Charlie
provozovatel :: Moravská mediální
webmaster :: Radek Balko